Mái ấm gia đình Việt: Phản ứng bất ngờ của MC Quyền Linh khi nghe diễn viên “Nhà bà nữ” Phương Lan “bắn rap”

Mái ấm gia đình Việt: Phản ứng bất ngờ của MC Quyền Linh khi nghe diễn viên “Nhà bà nữ” Phương Lan “bắn rap”

Trổ tài đọc rap tặng khán giả của “Mái ấm gia đình Việt”, diễn viên Phương Lan nhận lại “trái đắng” khi MC Quyền Linh cho biết “Hiểu chết liền”.