Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Tại Công ty TNHH Truyền Thông Bee, chúng tôi đặt sự bảo vệ quyền riêng tư của bạn lên hàng đầu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc nó cẩn thận để hiểu cách chúng tôi thực hiện quyền riêng tư của bạn.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp dưới dạng tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ thống hoạt động, và trang web mà bạn đến từ.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn, cung cấp dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu, và theo dõi và cải thiện trang web của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền của bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu chúng tôi xem xét, sửa đổi hoặc xóa nó theo yêu cầu.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@beecomm.com.vn.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quyền riêng tư của bạn. Cảm ơn bạn đã chọn Công ty TNHH Truyền Thông Bee.

 


 

Privacy Policy

Thank you for visiting our website. At Bee Communication Company Limited, we prioritize the protection of your privacy. This privacy policy explains how we collect, use, and safeguard your personal information. Please read it carefully to understand how we uphold your privacy rights.

Information Collection

We may collect personal information that you provide, such as your name, email address, phone number, and physical address. We may also automatically gather non-personal information, such as your browser type, system activity, and the website you arrived from.

Information Usage

We use your personal information to contact you, provide requested services or information, and enhance and monitor our website.

Protection of Personal Information

We are committed to safeguarding your personal information and will not disclose it to any third party without your consent.

Your Rights

You have the right to control your personal information and may request us to review, modify, or delete it upon request.

Contact Us

If you have any questions or complaints regarding our privacy policy, please contact us at info@beecomm.com.vn.

Policy Updates

We may periodically update this privacy policy. Please check regularly to stay updated on how we protect your information.

We highly value your trust and are dedicated to strictly adhering to your privacy rights. Thank you for choosing Bee Communication Company Limited.