Úm Ba La Ra Chữ Gì?

ÚM BA LA RA CHỮ GÌ?

Chương trình gồm 3 vòng chơi đoán chữ. Người chơi phải nhanh trí trả lời câu hỏi về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vòng 1: Thử thách

Mỗi người chơi chọn câu hỏi chủ đề với 3 câu hỏi, trong 60 giây sau khẩu hiệu “hết” đồng hồ sẽ tính thời gian, nói khẩu hiệu “dừng” để trả lời đáp án, kết thúc là khẩu hiệu “chốt”, số giây trả lời là số điểm, tổng số điểm cao hơn sẽ thắng.

Vòng 2: Thách đấu

Có 8 câu hỏi, trong 60 giây sau khẩu hiệu “hết” đồng hồ sẽ tính thời gian, bấm chuông để giành quyền trả lời, đặc biệt số điểm vòng 2 sẽ được nhân đôi, đội nào số điểm cao hơn sẽ thắng.

Vòng 3: Úm ba la

Đội có tổng điểm cả hai vòng cao hơn sẽ bước vào vòng 3, 90 giây cho 5 câu hỏi gồm: 4 câu hỏi phụ, 1 câu hỏi chính. Sau khẩu hiệu “hết” đồng hồ sẽ tính thời gian, nếu không có đáp án thì bỏ qua, câu hỏi phụ sẽ không được quay lại, câu hỏi phụ sẽ là gợi ý là câu hỏi chính.

Tên chương trình: Úm Ba La Ra Chữ Gì?
Thể loại: Game Show
Năm sản xuất: 2022
Đối tượng mục tiêu: Mọi lứa tuổi
Thời lượng: 45 phút
Sản xuất: Bee Comm
Quốc gia: Việt Nam