Quán quân bảng phong trào Dalat Best Dance Crew 2023 truyền thông điệp giới trẻ: “Yếu tố để thành công là có đam mê và luôn cháy hết mình”

Quán quân bảng phong trào Dalat Best Dance Crew 2023 truyền thông điệp giới trẻ: “Yếu tố để thành công là có đam mê và luôn cháy hết mình”

Với sự thể hiện xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục, nhóm AYS đã đạt giải Quán quân bảng phong trào của Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa […]