• Bộ 3 siêu đẳng mùa 3 giúp khán giả được “sống lại” với loạt hit làm nên thanh xuân
  • Sarp “nôn thốc nôn tháo” khi thấy thi thể mẹ ruột dưới nấm mộ mẹ con Baha
  • “Huyền thoại miền Tây” Lâm Hùng chia sẻ tuổi thơ từng 2 lần “thập tử nhất sinh”