• Osad:
  • Hoàng Yến Chibi ‘suýt chết’ vì trời mưa to
  • Phương Thanh: