CÁC NHÃN HÀNG NỔI BẬT

Lên kế hoạch định hướng chiến lược cho thương hiệu và mục tiêu quảng cáo.
Cung cấp thời lượng quảng cáo phù hợp với chi phí ưu đãi trên tất cả các kênh truyền hình.
Booking quảng cáo, bài PR vị trí đẹp trên các đầu báo giấy/onilne, digital publisher.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Lên kế hoạch định hướng chiến lược cho thương hiệu và mục tiêu quảng cáo.
Cung cấp thời lượng quảng cáo phù hợp với chi phí ưu đãi trên tất cả các kênh truyền hình.
Booking quảng cáo, bài PR vị trí đẹp trên các đầu báo giấy/onilne, digital publisher.