GIỚI THIỆU
TELEVISION

BEE COMMUNICATION là đối tác với các đài truyền hình có uy tín nhất trong nước như VTV, VTC, HTV,THVL,… và các đơn vị truyền thông uy tín khác.
Với chiến lược không ngừng mở rộng mối quan hệ BEE COMMUNICATION không ngường phát triển mới những chương trình mang tính chiến lược và có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

PRODUCTION

BEE COMMUNICATION là đối tác với các đài truyền hình có uy tín nhất trong nước như VTV, VTC, HTV,THVL,… và các đơn vị truyền thông uy tín khác.
Với chiến lược không ngừng mở rộng mối quan hệ BEE COMMUNICATION không ngường phát triển mới những chương trình mang tính chiến lược và có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

EE COMMUNICATION là đối tác với các đài truyền hình có uy tín nhất trong nước như VTV, VTC, HTV,THVL,… và các đơn vị truyền thông uy tín khác.
Với chiến lược không ngừng mở rộng mối quan hệ BEE COMMUNICATION không ngường phát triển mới những chương trình mang tính chiến lược và có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

  • Logo 3
  • Logo 1
  • Logo 2
  • Logo 4
ĐỐI TÁC NHÀ ĐÀI

EE COMMUNICATION là đối tác với các đài truyền hình có uy tín nhất trong nước như VTV, VTC, HTV,THVL,… và các đơn vị truyền thông uy tín khác.
Với chiến lược không ngừng mở rộng mối quan hệ BEE COMMUNICATION không ngường phát triển mới những chương trình mang tính chiến lược và có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

ĐỐI TÁC BÁO GIẤY - ONLINE

EE COMMUNICATION là đối tác với các đài truyền hình có uy tín nhất trong nước như VTV, VTC, HTV,THVL,… và các đơn vị truyền thông uy tín khác.
Với chiến lược không ngừng mở rộng mối quan hệ BEE COMMUNICATION không ngường phát triển mới những chương trình mang tính chiến lược và có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.