PR CONTENT

  CONTENT EXCUTIVE

  SALARY BASE: COMPETITIVE

  Bạn yêu thích online video và tự tin rằng mình nắm bắt nhanh xu hướng? Bạn có tư duy sáng tạo dồi dào?

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • MW1Z7Z
 • Làm lại GỬI ĐI