PHÓ PHÒNG PR

  PHÓ PHÒNG PR

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  - Tạo các chiến dịch PR theo yêu cầu và mục tiêu của công ty, tư vấn, đề xuất ý tưởng PR cho các

  dịch vụ của công ty cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng thương hiệu.

  - Xây dựng, phát triển và triển khai các chiến dịch PR trong lĩnh vực truyền thông – marketing -

  quảng cáo.

  - Xây dựng thương hiệu cho cả thương hiệu của công ty và các sản phẩm gameshow, TV show,

  media, digital, event...

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • V4HDB5
 • Làm lại GỬI ĐI