• MC Quyền Linh tặng 15 triệu cho thầy giáo Quang Khải: Tôi học được cách sống từ bạn
  • Bác sĩ nghèo và lời hứa với vợ khiến Quyền Linh xúc động:
  • Osad: