VIDEO EDITOR

  VIDEO EDITOR

  Bạn là bậc thầy của Premiere, Photoshop, AI,...?

  Bạn yêu thích công việc dựng phim?

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • 34NE3P
 • Làm lại GỬI ĐI