VIDEO EDITOR

  VIDEO EDITOR

  SALARY BASE: COMPETITIVE

  Bạn tự tin về độ “lầy” và “điên” hết cỡ? Bạn sẵn sàng “cày thâu đêm” để bắt kịp trend? Bạn là “bậc thầy” của Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator?

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • 1BRTEY
 • Làm lại GỬI ĐI