CONTENT

  CONTENT

  Bạn có khả năng quản lý & xử lý thông tin?

  Bạn có khả năng viết lách và tư duy ngôn ngữ?

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • P742IJ
 • Làm lại GỬI ĐI