BOOKING MEDIA

  BOOKING MEDIA

  Bạn có khả năng quản lý và xử lý thông tin tốt?

  Bạn có mối quan hệ rộng rãi với báo chí và đam mê mảng giải trí, tin tức

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

   
 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • EFD9ZA
 • Làm lại GỬI ĐI