CREATIVE EXECUTIVE

  CREATIVE EXECUTIVE

  Bạn có kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt và chuyên nghiệp

  Bạn tư duy làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt

  Và bạn đủ “máu lửa” của tuổi trẻ?

  Hãy đến với Bee Comm – Nơi những sáng tạo được chắp cánh!

 • View this work
 • Đính kèm file .pdf, .doc dưới 3mb
 • XWETX3
 • Làm lại GỬI ĐI